Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Konta bankowe

Cezary Lewandowski / 13 marca 2012

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- opłaty skarbowej,

- opłaty targowej,

- opłaty od posiadania psa,

- opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi miejskie,

- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- opłaty z tytułu mandatów.

 

Dla transakcji realizowanych z zagranicy:

Bank Zachodni WBK S.A.

IBAN: PL70109026040000000133797826 
SWIFT CODE: WBKPPLPP 

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 79 1090 2604 0000 0001 3379 7858

należy dokonywać wpłat z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- depozytów,

- wadiów,

- kaucji, zabezpieczeń, gwarancji,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe,

- społecznych inicjatyw lokalnych.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 68 1090 2604 0000 0001 3379 8347

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- subwencji ogólnej,

- dotacji celowych z budżetu państwa,

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.