Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nieodpłatne poradnictwo dostępne dla mieszkańców Powiatu Mławskiego

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 czerwca 2019

Udostępniamy w załączeniu listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mławskiego.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Nieodpłatne poradnictwo obejmuje następujące tematyki: psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne, w zakresie prawa pracy, poradnictwo zawodowe, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, konsumenckie, pomoc społeczna, w zakresie praw pacjenta, w zakresie praw dziecka, interwencja kryzysowa, w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwinęła dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą się we wszystkich powiatach w Polsce.

W Powiecie Mławskim, w 2019 r. nieodpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w Punktach mieszczących się w:

  • Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Wł. St. Reymonta 6 lok. nr 2 w każdy wtorek i środę w godzi. 14.00- 18.00 oraz piątek w godz. 8.00 – 12.00 i 14.00 - 18.00
  • Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 - 12.00
  • Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00
  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00 i wtorek w godz. 12.00 - 16.00
  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie w środy w godz. 8.00 - 12.00
  • Urzędzie Gminy w Wieczfni Kościelnej każda środę w godz. 12.10 – 16.10 i czwartek w godz. 10.00 -14.00
  • Urzędzie Gminy Strzegowo w czwartek w godz. 8.00 – 12.00 i piątek w godz. 12.00 - 16.00
  • Urzędzie Gminy Wiśniewo w każdy wtorek w godz. 12.00 - 16.00

Informacja również w załączeniu.