Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przeniesienie uczniów do klas IV i VII

Magdalena Staszewska / 12 stycznia 2018

Przeniesienie niektórych uczniów do klas IV i VII do szkół podstawowych powstałych z przekształconych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

W związku z Reformą edukacji i utworzeniem od dnia 1 września 2017 r. szkół podstawowych:

  1. Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie przekształciło się w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie,
  2. Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego przekształciło się w Szkołę Podstawową Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie,

istnieje możliwość przeniesienia w roku szkolnym 2018/2019 do w/w szkół podstawowych:

- obecnych uczniów klas trzecich do nowo tworzonych klas czwartych,

- obecnych uczniów klas szóstych do nowo tworzonych klas siódmych.

Przeniesienie odbywać się będzie na wniosek rodzica. Wnioski będą dostępne w sekretariatach wszystkich szkół. Termin złożenia wniosku od 15 stycznia do 16 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum, do której dziecko ma zamiar uczęszczać od roku szkolnego 2018/2019. Oddział zostanie utworzony, jeżeli zgłosi się do niego minimum 20 uczniów. W przypadku nieutworzenia oddziału (do dnia 16 marca 2018 r.), dziecko pozostanie w dotychczasowej szkole podstawowej. Dziecko przyjęte do szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, rozpocznie naukę z dniem 1 września 2018 r.

Załączniki:

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2018_01/4d255252c8f319f3d9b4a8d54e004718.pdf