Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta

root@npc.pl / 03 lipca 2007

Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta zakończyła swoja działalność z dniem 31 grudnia 2017 roku. Prowadziła działalność badawczą i popularyzatorską Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta od 1968 roku.  Zadaniem Stacji było gromadzenie ludzi o zainteresowaniach naukowych, prowadzenie seminarium doktoranckiego, organizowanie biblioteki naukowej, comiesięcznych spotkań z ludźmi nauki i kultury oraz utworzenie periodyku naukowego. Stacja istniała do czasu reformy administracyjnej w 1975 r. Ponownie została powołana do życia w 1996 r. Pod szyldem Stacji Naukowej w ciągu kilku lat zostało wydanych kilkanaście książek.