Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Telefoniczne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

root@npc.pl / 31 grudnia 2007

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie wymagane

OPŁATY
Bez opłat

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Straż Miejska
ul. Padlewskiego 13

Telefon: 0 23 654 64 34, tel. alarmowy 986,
Godziny przyjęć zgłoszeń:
poniedziałek-piątek od 7:00 do 22:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Grzegorz Ludwiczak (Starszy Inspektor Straży Miejskiej), tel. 023 654 64 34, tel. alarmowy 986
2. Włodzimierz Kołakowski (Inspektor Straży Miejskiej), tel. 023 654 64 34, tel. alarmowy 986

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy: do 30 dni

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalenie sprawcy popełnienia wykroczenia oraz:
- zastosowanie postępowania mandatowego w przypadku naocznego stwierdzenia popełnienia wykroczenia
– skierowanie sprawy o ukaranie do sądu, jeżeli czynności wyjaśniające dały podstawy do wniesienia wniosku o ukaranie
- nie skierowanie sprawy o ukaranie do sądu, jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie
- zastosowanie innych prawnych środków oddziaływania

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przewidziano

PODSTAWA PRAWNA
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późniejszymi zmianami)

UWAGI
Przyjmowane oraz prowadzone są czynności wyjaśniające w przypadku zgłoszeń anonimowych.
W przypadku zastosowania postępowania mandatowego, ukarany ma prawo w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu, odwołać się do sądu właściwego do rozpoznanie sprawy. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie