Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zmiana lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów

Krzysztof Napierski / 08 marca 2019

Jak poinformowała spółka NOVAGO, we wtorek 12 marca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonujący obecnie przy ul. Płockiej 102 w Mławie zostanie przeniesiony na teren zakładu NOVAGO w Uniszkach Cegielni. Mieszkańcy będą też mogli nadal korzystać z drugiego mławskiego PSZOK-u – przy ul. Mechaników 5.

W PSZOK-u w Uniszkach Cegielni będą nieodpłatnie przyjmowane selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Mławy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie w urzędzie miasta opłaty za odbiór odpadów. Mieszkańcy Mławy będą mogli przekazywać do PSZOK-u: papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury; szkło i opakowania ze szkła; tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych; baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony od samochodów osobowych; odpady zielone; odpady budowlane i rozbiórkowe.

Punkt będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt. Nie będą tam mogły trafiać nieodpłatnie odpady od lokalnych firm.

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozwoli uszczelnić strumień odpadów przekazywanych przez mieszkańców Mławy.

Przypominamy, że w dalszym ciągu będzie działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mechaników 5 w Mławie, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00. Można tam nieodpłatnie pozostawiać opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i szkła.

NOVAGO, KN

fot.: Mateusz Przybyszewski