Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Urząd Stanu Cywilnego

  • Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (druk do pobrania w pok. nr 5) Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się: 1. odpis zupełny aktu urodzenia 2. odpis…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Zgłoszenie urodzenia noworodka wydawane przez szpital, 2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu. 3. Odpis skrócony aktu – do wglądu: - gdy matka jest panną…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Zapewnienie( wypełniane na miejscu przez urzędnika. )2. Dowody osobiste – do wglądu. 3.  w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: - paszport – do…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Zapewnienie wypełniane na miejscu przez urzędnika. 2. Dowody osobiste – do wglądu. 3.  w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: - paszport – do…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (druk do pobrania Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój 5) 2.…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Dowód osobisty – do wglądu. 2. Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego) OPŁATY Opłata skarbowa - za…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2. Dowód osobisty – do wglądu. 3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  2. Dowód osobisty – do wglądu. 3. Uwaga: Odpisy aktów wymagane są jeżeli akt sporządzony jest…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku jego utraty poświadczenie zameldowania) 2. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia 3. Dowód osobisty osoby…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa  2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu. OPŁATY - za przyjęcie oświadczenia - nie pobiera się opłaty…