Archiwum | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Archiwum - Styczeń 2022

 • Korzyści są dla nas ogromne: •    efekt ekologiczny, z którego będą korzystać kolejne pokolenia; •    ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego; •    na trwałe wyeliminujemy „dzikie” przyłącza do kanalizacji deszczowej, co wpłynie na poprawę gospodarki…
 • Miasto Mława kontynuuje projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0034/…
 • Siedziba Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Mława.png 188
  Informujemy, iż dokumentacja projektowa znajduje się w: Wydziale Inwestycji ul. Padlewskiego 13 06-500 Mława tel. 23 654 64 42 wew. 500 Wydział czynny jest w godzinach: •    poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8:00 – 16:00 •    wtorek – 8:00 – 18:00 Zespół powołany do realizacji projektu to pracownicy Urzędu Miasta Mława w osobach: Piotr Tomaszewski – Pełnomocnik…
 • bezdomni
    Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mławie codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne: pustostany, klatki schodowe, ogrody działkowe. Ale każdy z nas powinien być czujny, bo każdy z nas może realnie pomóc! W okresie jesienno-zimowym straż miejska odwiedza newralgiczne adresy codziennie, w tym sezonie interweniowała sześciokrotnie. Tylko w jednym przypadku osoba…
 • Nauczyciele Macierzy Szkolnej. Siedzi w środku: Zuzanna Morawska
  W czwartek 6 stycznia 2022 r. przypada 100. rocznica śmierci Zuzanny Morawskiej – powieściopisarki i działaczki społecznej związanej z Mławą i okolicą. W związku z tym, z inicjatywy radnej Zofii Kazimierskiej i na mocy uchwały Rady Miasta Mława, 2022 został ustanowiony Rokiem Zuzanny Morawskiej. Zuzanna Morawska urodziła się w Sokołówku niedaleko Ciechanowa, jednak dzieciństwo i dorosłe życie…