Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

160. rocznica Powstania Styczniowego. Konferencja, seminarium i wystawa – zapraszamy!

Krzysztof Napierski / 20 marca 2023

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Mławie zapraszają na uroczystości upamiętniające 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Swoim patronatem objął je Burmistrz Miasta Mława.

Wydarzenie rozpocznie w poniedziałek 27 marca 2023 roku o godzinie 11.00 konferencja popularno-naukowa pt. „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864. Największy polski zryw niepodległościowy”, która odbędzie się w Auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Państwowej Uczelni Zawodowej w Mławie przy ulicy Warszawskiej 52.

Jej porządek będzie następujący:

  1. Mgr Michał Nowakowski, „Powstanie Styczniowe – geneza, przebieg, bilans”;
  2. Dr Leszek Arent, „Powstanie Styczniowe na Mazowszu Północnym”;
  3. Dr Piotr Kaszubowski, „Tomasz Kolbe – powstańczy dowódca i jego legenda”;
  4. Dr Tomasz Sypniewski, „Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym”;
  5. Dr hab. Arkadiusz Meller, „Pamięć o Powstaniu Styczniowym w Drugiej Rzeczypospolitej”.

Część merytoryczną konferencji poprzedzą wystąpienia Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, organizatorów i zaproszonych gości.

O godzinie 15.00 w sali wykładowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przy ulicy Władysława Reymonta 4 odbędzie się prowadzone przez doradcę metodycznego Michała Nowakowskiego – seminarium historyczne dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Wśród prelegentów wystąpią m.in. dr Leszek Arent, dr Piotr Kaszubowski, dr Tomasz Sypniewski, dr hab. Arkadiusz Meller.

29 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w Archiwum Państwowym w Mławie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 3, odbędzie się prelekcja dr Bogumiły Umińskiej – kustosza wystawy i zwiedzanie wystawy pt. „Gloria victis w 160. rocznicę Powstania Styczniowego”.

W dniach 28-31 marca 2023 roku będzie możliwość zwiedzania wystawy dla szkół, mieszkańców Mławy i osób zainteresowanych.

MN, KN

fot.: PxHere