26 kwietnia wybory radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

26 kwietnia wybory radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Agnieszka Puzio-Dębska / 19 kwietnia 2013

Na ostatniej sesji Rady Miasta Mława dokonano zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Uwzględniając dokonane zmiany (między innymi zwiększenie ilości okręgów wyborczych o Akademickie Centrum Kształcenia) ogłoszono nowy kalendarz wyborczy. Tym samym rozpoczęła się procedura wyborów na radnych MRM na III kadencję.

Kalendarz wyborczy wyboru radnych Młodzieżowej Rady Miasta Mławy III kadencji:

do 19 kwietnia - składanie przez szkoły do Miejskiej Komisji Wyborczej wniosków składów osobowych Okręgowych Komisji Wyborczych, pok. 22

do 24 kwietnia - składanie do Miejskiej Komisji Wyborczej wykazów osób popierających kandydatów na Radnych, pok. 22

25 kwietnia - ustalenie przez Miejską Komisję Wyborczą listy osób uprawnionych do kandydowania

26 kwietnia - Wybory Radnych MRM

do 8 maja -ogłoszenie wyników głosowania

Wzór kart do glosowania zostanie przygotowany przez Miejską Komisję Wyborczą jednakowy dla wszystkich szkół.

W załączeniu Uchwała Nr XXVIII/281/2013 Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Agnieszka Puzio Dębska