ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Grzegorz Malon / 26 kwietnia 2023

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały przygotowane materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom dostępnie poniżej.