Baza mławskich organizacji pozarządowych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Baza mławskich organizacji pozarządowych

root@npc.pl / 27 września 2010

Witamy w bazie danych organizacji pozarządowych współpracujących z Samorządem Miasta Mławy. Baza w wersji alfabetycznej jest na bieżąco tworzona, a uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy wszystkich do współtworzenia bazy poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji o swojej organizacji.

Baza jest tworzona zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 56/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r., związanej z utworzeniem "Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława". Zarządzenie dostępne jest na stronie http://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-562013-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-29-kwietnia-2013r

 

W ramach uczestnictwa w projekcie Związku Miast Polskich została przygotowana „Mapa aktywności organizacji pozarządowych" w postaci wykresów i tabel na bazie zebranych od mławskich organizacji ankiet.Umieszczanie i aktualizacja danych w „Mapie aktywności" jest dobrowolne. „Mapa aktywności" jest jawna i prezentowana jest na stronie internetowej Urzędu na stronie http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/mapa-aktywnosci-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-projektu-doskonalenie-zarzadzania-uslugami-publicznymi-i-rozwojem-w-jednostkach-samorzadu-lokalnego.html

 

Jeżeli działasz na terenie naszego Miasta, a nie znalazłeś swojej organizacji w poniższej bazie, uprzejmie prosimy o podanie informacji o Państwa stowarzyszeniu. Prosimy również o aktualizowanie informacji w przypadku zmian. Dane oraz aktualizację należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).

Organizacje pozarządowe można także wyszukać w bazach dostępnych w internecie:

Rejestr stowarzyszeń Powiatu Mławskiego zwykłych i rejestrowych - http://www.powiatmlawski.pl/1236,rejestr-stowarzyszen.html

Krajowy Rejestr Sądowy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości -  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

 

ANKIETA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - plik do pobrania

 

 1. Akademia Klub Tyczkarek/Tyczkarzy MAL-MKLA, ul. Waryńskiego 2/B, 06-500 Mława, Janusz Stefan Żbikowski - Prezes, e-mail: castilatop [dot] pl (castil[at]op[dot]pl) - organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów w sekcji skok o tyczce, popularyzowanie kultury fizycznej
 2.  Akademia Sportów Wodnych Mława, ul l. Niska 33, 06-500 Mława, Przemysław Wółkiewicz - Prezes, e-mail: asw [dot] mlawaatwp [dot] pl (asw[dot]mlawa[at]wp[dot]pl), wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej w sekcji pływackiej  (szkoła pływania, klub pływacki) oraz sekcji żeglarskiej (rejsy żeglarskie, kursy żeglarskie)
 3. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej Koło przy Parafii Św. Stanisława BM, Stary Rynek 18, 06-500 Mława, Wiesław Chmielewski - Prezes, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny,
 4. Akcja Katolicka POAK przy Parafii Św. Jana Kantego Wólka, ul. Graniczna 86, 06-500 Mława, Antonina Barbara Dmuchowska - Prezes, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny,
 5. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława, Joanna Rychcik - Prezes, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny,
 6. Fundacja Caritas Diecezji Płockiej, Stacja Opieki Caritas w Mławie, ul. Mariacka 18, 06-500 Mława, Justyna Stachowicz – Kierownik, tel. 236546221, e-mail: mlawaatcaritas [dot] pl (mlawa[at]caritas[dot]pl) - świadczenie usług medycznych w zakresie: pielęgniarki środowiskowo – rodzinne, położne środowiskowo – rodzinne, opieka długoterminowa, hospicjum domowe, rehabilitacja medyczna.
 7. Fundacja Korzybskich, ul. Wyspiańskiego 1, 06-500 Mława, Lech Prejs - Prezes – wspieranie kultury i nauki, promowanie osiągnięć uczniów i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, prowadzenie prac badawczych, wydawanie publikacji związanych z regionem,
 8. Fundacja Lepszy Start, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 06-500 Mława, Aneta Chmielewska - Prezes Zarządu, tel. 792112210, e-mail: lepszystartfundacjaatgmail [dot] com (lepszystartfundacja[at]gmail[dot]com), rozwój dzieci w obszarach edukacji, oświaty i wychowania, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie rodzin w wypełnianiu przez nie zadań opiekuńczych i wychowawczych,
 9. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława, ul. Płocka 20/22, 06-500 Mława, Jacek Kwiatkowski  - Prezes, tel. 600132250, zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem polskiej kultury i obyczajów, gwary, pieśni ludowych i podtrzymywaniem tradycji patriotycznych, organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach: wystawienniczych, wydawniczych, publicystycznych oraz teatralnych i filmowych.
 10. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława, Edyta Breńska – Prezes, tel. 236542861, e-mail: sercezaserceatgazeta [dot] pl (sercezaserce[at]gazeta[dot]pl), www.sercezaserce.org.pl - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży
 11. Klub Pływacki "Płetwal" Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, Jolanta Koronowska – Prezes, e-mail: pletwal [dot] mlawaatwp [dot] pl (pletwal[dot]mlawa[at]wp[dot]pl) - działalność w zakresie sportu, turystyki i rekreacji, Mławska Liga Pływacka, udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim
 12. Klub Seniora „Pogodny Uśmiech", ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława, Henryk Kacprzak – Prezes, tel. 504711671, e-mail: henryk [dot] katvp [dot] pl (henryk[dot]k[at]vp[dot]pl) - organizacja zrzeszająca emerytów i rencistów zaangażowanych w działalność charytatywną, kulturalną, sportową oraz wolontariat i edukację
 13. Klub Sportów Walki Husaria Mława, ul. Antoniego "Torfa" Załęskiego 8B m. 31, Mława, Michał Wodowski - Prezes, tel. michal [dot] wodowskiato2 [dot] pl (michal[dot]wodowski[at]o2[dot]pl), tel. 510857446, planowanie, organizowanie zajęc pozalekcyjnych i czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych zawodników w formie zajęć sportowych
 14. Klub Sportowy "Akademia Piłkarska NAZAR", ul. Kard Wyszyńskiego2, 06-500 Mława, Mariusz Gerard Krupiński - Prezes, tel. 508193807, e-mail: akademia [dot] nazaratgmail [dot] com (akademia[dot]nazar[at]gmail[dot]com), upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie grup piłkarskich piłki nożnej
 15. Klub Sportowy "MARLIN" Mława, ul. Wiśniowa 38, Mława, Tomasz Szczepański - Prezes, działalność w zakresie sportu, upowszechniania kultury fizycznej, zajęcia sportowe, w tym pływackie
 16. Klub Sportowy POWER Basket, ul. Browarna 8A, 06-500 Mława, Jakub Antoniak - Prezes, tel. 697218405, e-mail: jakubantoniakatop [dot] pl (jakubantoniak[at]op[dot]pl), kształtowanie zdrowego stylu życia, rywalizacja sportowa, uczestnictwo w imprezach sportowych, prowadzenie i zarządzanie działalnością drużyn koszykarskich, organizowanie treningów, obozów szkoleniowych, imprez
 17. Klub Sportowy "OLDBOY" Mława, ul. Waryńskiego 6, 06-500 Mława, Maciej Wiśniewski - Prezes, promocja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, propagowanie oraz wspieranie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców Mławy oraz powiatu
 18. Klub Sportowy "Studio Treningu Kickboxig Wróblewski", Al. Marszałkowska 2, Mława, Iwona Wróblewska - Prezes, rozpowszechnianie kickboxigu  i aktywności fizycznej u dzieci i młodziezy, rozlijanie umiejętności technicznych i motorycznych umożliwiających branie udziału w zawodach sportowych
 19. Klub Sportowy „ZAWKRZE" Mława, ul. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława, Grzegorz Marek Kuciński – Prezes, tel. 236520027, fax: 236520028 - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej - dziewcząt, piłki siatkowej - chłopców, lekkiej atletyki, udział w zawodach, współpraca ze szkołami
 20. Klub Strzelectwa Sportowego „KALIBER" w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława, Zenon Marek Złotowski - prezes, tel. 236543984, fax: 236543984, e-mail: biuroatkaliber [dot] org [dot] pl (biuro[at]kaliber[dot]org[dot]pl), www.kaliber.org.pl - rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, szkolenie członków klubu, treningi i zawody klubowe
 21. Miejski Klub Sportowy „MŁAWIANKA" Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, Janusz Czerwiński - Prezes, e-mail: mksmlawaatgmail [dot] com (mksmlawa[at]gmail[dot]com), www.mksmlawafutbolowo.pl - organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczeniowych, zawodów piłkarskich, popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci, popularyzowanie wśród mieszkańców Mławy kultury fizycznej i sportu
 22. Mławska Akademia Lekkoatletyczna, ul. Waryńskiego 2/B, Mława, Janusz Stefan Żbikowski - Prezes, e-mail: castilatop [dot] pl (castil[at]op[dot]pl) - organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów w sekcji skok o tyczce, popularyzowanie kultury fizycznej
 23. Mławski Klub Aikido "HIDOKAN", ul. Wójtostwo 59A/42, Mława, Paweł Ziemlewicz - Prezes, e-mail: aaimlawaatgmail [dot] com (aaimlawa[at]gmail[dot]com), tel. 504501150, działanie na rzecz popularyzacji sztuk walki, rekreacji ruchowej oraz kultury i sztuki dalekowschodniej.
 24. Mławskie Stowarzyszenie AMAZONEK, ul. Płocka 5/7 m. 22, 06-500 Mława, Anna Danelczyk – Prezes, tel. 501595057 - udzielanie pomocy kobietom po mastektomii i wzajemne wsparcie, upowszechnienie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych
 25. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława, tel. 236543572 - prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej- szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Rozwijanie wśród członków OSP umiejętności prowadzenia ratownictwa wodnego, uczestnictwo w uroczystościach miejskich
 26. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, ul. Piekiełko, 06-500 Mława, prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej- szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Rozwijanie wśród członków OSP umiejętności prowadzenia ratownictwa wodnego, uczestnictwo w uroczystościach miejskich
 27. Polski Czerwony Krzyż, Odział Rejonowy w Mławie, ul. Stary Rynek 2, 06-500 Mława, e-mail: pckmlawaatwp [dot] pl (pckmlawa[at]wp[dot]pl), szerzenie idei honorowego kriodawstwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, promocja zdrowego stylu życia
 28. Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11 06-400 Ciechanów, Bożena Podleńska - Przewodniczącą Zarządu, tel. 236725313, e-mail  pckciechanowatwp [dot] pl (pckciechanow[at]wp[dot]pl), szerzenie idei honorowego kriodawstwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, promocja zdrowego stylu życia
 29. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Koło w Mławie, ul. Ceglana 17, 06-500 Mława, Ewa Osowska – Prezes, e-mail: pke-mlawaatwp [dot] pl (pke-mlawa[at]wp[dot]pl), www.pke-om.most.org.pl - ochrona klimatu i powietrza, koalicja na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, program ochrony przyrody, międzynarodowe plenery malarskie, ekorozwój, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
 30. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Za Torem", ul. Szreńska 3, 06-500 Mława, Marek Rochowicz – Prezes - ochrona środowiska, ekologia, ratownictwo, hobby, rozrywka, propagowanie idei ogrodnictwa, działanie na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego
 31. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława, Alina Rzeplińska – Przewodnicząca – tel. 236545527, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, walka o godne życie emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie „Dnia Seniora"
 32. Polski Związek Wędkarski Koło w Mławie, e-mail: pzw [dot] mlawaatwp [dot] pl (pzw[dot]mlawa[at]wp[dot]pl), www.pzw.org.pl/1397/ - organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich, upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich, popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży
 33. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Mławie, ul. 3 Maja 5 (parter Muzeum), 06-500 Mława, Andrzej Grzymkowski - Prezes oddziału PTN, tel. 236543348 - prowadzenie działalności naukowej, popularno - naukowej, oświatowej w dziedzinie ratowania dóbr kultury z dziedziny numizmatyki, falerystyki, medalierstwa, publikowanie artykułów w wydawnictwach lokalnych, regionalnych oraz opracowań w czasopismach krajowych, popularyzowanie wiedzy
 34. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się, ul. Warszawska 1/6, 06-500 Mława, Alina Kołakowska  - Przewodnicząca, tel. 236552895, 604751698, e-mail: lpi [dot] mlawaatgmail [dot] com (lpi[dot]mlawa[at]gmail[dot]com) -organizowanie szkoleń dla profesjonalistów, działalność wydawnicza, pomoc diagnostyczno-terapeutyczna, współpraca z instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu działania, organizacja wypoczynku letniego
 35. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, ul. Piłsudskiego 33 A,06-500 Mława, Edward Staniszewski - Przewodniczący, tel. 236520027 - popularyzacja aktywności fizycznej, wyrabianie u nauczycieli umiejętności organizowania i przeprowadzania zawodów w różnych dyscyplinach, organizacja Mistrzostw Powiatu
 36. Ratujmy Ratowo, Ratowo 58, 06-540 Radzanów, Ewa Monika Kozłowska - Głębowicz - Prezes,  e-mail: komitetspolecznyratowoatwp [dot] pl (komitetspolecznyratowo[at]wp[dot]pl,) prace konserwatorskie, organizacja wydarzeń historycznych, w tym rekonstrukcji, działalność wydawnicza
 37. Spółdzielnia Socjalna "RAZEM", ul. Mariacka 20, Mława, Andrzej Więckiewicz - Prezes, e-mail: andre1atpoczta [dot] onet [dot] pl (andre1[at]poczta[dot]onet[dot]pl, )terapia pedagogiczna, usługi logopedyczne, animacja, zabawy, usługi opiekuńcze dla dzieci,  usługi opiekuńcze dla seniorów, korepetycje
 38. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum St. Wyspiańskiego w Mławie „WYSPIANUM", ul. Wyspiańskiego 3, 06-500 Mława, Lech Prejs – Prezes, tel. 236552768, e-mail: wyspianumato2 [dot] pl (wyspianum[at]o2[dot]pl), www.wyspianum.neostrada.pl - zrzeszanie, wspólne inicjatywy dla absolwentów i wychowanków Liceum i Gimnazjum St. Wyspiańskiego w Mławie „WYSPIANUM", prowadzenie gimnazjum społecznego
 39. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 3 w Mławie, ul. Sienkiewicza 1, 06-500 Mława, Bogusław Zabielski – Prezes, tel. 236547213 - zrzeszanie emerytów i rencistów oraz wdów (wdowców), organizowanie ich uczestnictwa w życiu społ. i publ. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia, pomoc społeczna rodzinom osobom w trudnej sytuacji. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków
 40. Stowarzyszenie FLY HIGH, ul. Kochanowskiego 8, 06-50 Mława, Natalia Krystkiewicz - Prezes, tel. 737411767, e-mail: natikrystatwp [dot] pl (natikryst[at]wp[dot]pl), kultura, sztuka, pomoc społeczna, sport, turystyka, ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień, oświata, edukacja, wychowanie, nauka, technika, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa, regionalna, lokalna; 
 41. Stowarzyszenie Historyczne Północnego Mazowsza, ul. ks. Prymasa A. Hlonda 2B/97, 02-972 Warszawa, Olga Grabowska - Prezes, tel. 790005150, e-mail - stowarzyszenieatshpm [dot] pl, www.shmp.pl, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, sport, turystyka, rekreacja, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, oświata, edukacja, wychowanie
 42. Stowarzyszenie Joker Mława, ul. Kochanowskiego 8, 06-500 mława, Zbigniew Krystkiewicz - Prezes, tel. 600065086, e-mail: zibikrystatwp [dot] pl (zibikryst[at]wp[dot]pl), działalność sportowa, turystyczna, organizacja imprez sportowych, szczególnie związaną z piłką nożną i kręglami, organizacja innych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
 43. Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe, ul. Padlewskiego 7, 06-500 Mława, Tadeusz Stabach - Prezes, tel. 668347481, e-mail: mlawamz2021atgmail [dot] com (mlawamz2021[at]gmail[dot]com), prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki, krajoznawstwa i rewitalizacji na obszarze Miasta Mława oraz powiatu mławskiego, promowanie Miasta Mława i powiatu mławskiego, jego historii oraz historii jego mieszkańców
 44. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "AS", ul. Chrobrego 7, Mława, Rafał Chmielewski - Prezes, tel. 791187238, e-mail: kontaktatfundacjaas [dot] org (kontakt[at]fundacjaas[dot]org), www.fundacjaas.org, powstało z myślą o osobach starszych, celem działalności jest zwiększenie aktywności seniorów w społecznościach lokalnych poprzez różnorodne formy działania
 45. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,  ul. Republiki Pińczowskiej 8,  Mława, Magdalena Miecznikowska - Prezes, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomoc rodzinom tych osób
 46. Stowarzyszenie Otwartych Serc, ul. Bagińskiego 11, 06-500 Mława, Justyna Grzywacz - Prezes, pomoc dzieciom specjalnej troski, akcje charytatywne
 47. Stowarzyszenie Platforma Możliwości, ul. Bolesława Chrobrego 4/6, Mława, Krystian Bulanda - Prezes, tel. 792631273, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz rodziny, młodzieży, dzieci, ochrona praw zwierząt, idea tolerancji, równości i sprawiedliwości społecznej 
 48. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława, Jan Golec  – Prezes, tel. 236543348, fax. 236543348, e-mail: pontyfikatjpato2 [dot] pl (pontyfikatjp[at]o2[dot]pl) - dokumentowanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikaty JPII poprzez wykłady, publikacje, spotkania, upamiętnienie JPII poprzez dzieła sztuki, fundowanie stypendiów zdolnym dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin, gromadzenie wydawnictw związanych z osobą JPII
 49. Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "DAJ SZANSE", adres - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka, Mława, ul. Słowackiego 16, tel. 236543411, Anna Drozdowska - Prezes, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej
 50. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, ul. Wincentego Witosa87 m. 64, 06-400 Ciechanów, www.79pp.pl; Dariusz Krawczyk - Prezes, działalność patriotyczna, edukacyjna, wychowawcza, upowszechnienie i promocja dziedzictwa kulturowego Północnego Mazowsza
 51. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "DROGA" w Mławie, ul. Kościuszki 33A, biuro - ul. Mariacka 20 (dyżur w każdą niedzielę od 16.00), tel. 511 318 056, Elżbieta Jaroszewska - Prezes, prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych a także działanie na rzecz psychicznego i moralnego ozdrowienia rodziny
 52. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „550- Lecia Mławy", ul. Wójtostwo 113, 06-500 Mława, Włodzimierz Frelczak - Prezes, tel. 605249225, ochrona środowiska, ekologia, ratownictwo, hobby, rozrywka, propagowanie idei ogrodnictwa, działanie na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego
 53. Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX" w Mławie, ul. M.Kopernika 46, Mława, e-mail: rodrelaxato2 [dot] pl (rodrelax[at]o2[dot]pl), ochrona  środowiska, oświata, edukacja, wychowanie, ekologia, rolnictwo, hobby,propagowanie idei ogrodnictwa
 54. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO-INICJATYWA, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława, Jerzy Kołbiel – Prezes - prowadzenie punktów porad prawnych i obywatelskich
 55. Stowarzyszenie Rozwoju, Wiedzy i Umiejętności, ul. Kościuszki 12, 06-500 Mława, Jacek Dusza - Prezes, organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich w Mławie
 56. Stowarzyszenie "Stawiam na Siebie", ul. Turystyczna 23, 06-500 Mława, Mara Pietrzak - Prezes, tel. 797853113, e-mail: martapietrzak1atwp [dot] pl (martapietrzak1[at]wp[dot]pl), działalność kulturalna, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, wypoczynek dla dzieci i młodzieży
 57. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „BĄDŹMY RAZEM" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 lokal nr.1, 06-500 Mława, Lucyna Bym - Prezes, tel. 236543560, fax: (23)6543560, e-mail: mops_mlawaatwp [dot] pl (mops_mlawa[at]wp[dot]pl) - pomoc społeczna, umożliwienie szerokiego dostępu do różnych form pomocy, ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, propagowanie i organizacja wolontariatu, działania w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia
 58. Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka", ul. Mariacka 20, 06-500 Mława, Mariusz Dziubiński – Prezes, tel. 236544055, e-mail: dziubiniakatwp [dot] pl (dziubiniak[at]wp[dot]pl), www.mariacka20.pl - działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, pomoc różnym grupom i wspólnotom, niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 59. Stowarzyszenie "Zaczarowany Zakątek", Nowe Brzozowo 25, 06-520 Dzierzgowo, Małgorzata Imielska - Prezes, e-mail: zaczarowanyzakatek [dot] mlawaatgmail [dot] com (zaczarowanyzakatek[dot]mlawa[at]gmail[dot]com), działanie na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością, pomoc w zakresie rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, opieki, zapewnienie różnorodnych form edukacji, wspieranie rodzin.
 60. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód w Mławie, Narodowych Sił Zbrojnych i Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Mławie, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława,Tadeusz Jasiński – Prezes, tel. 236545493 - działalność w zakresie pomocy kombatantom, emerytom i rencistom
 61. Towarzystwo Sportowe Relaks, ul. Sienkiewicza (korty tenisowe), Marek Jóźwiak - Prezes, krzewienie kultury fizycznej i sportu
 62. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława, Ewa Luks – Prezes, e-mail: tmttbatwp [dot] pl (tmttb[at]wp[dot]pl) – badanie i promowanie twórczości artystów związanych z Mławą i regionem, rozwój życia kulturalnego, zabezpieczanie i przekazanie potomności nieprzemijających wartości artystycznych twórców i artystów związanych z regionem
 63. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława, Henryk Antczak – Prezes,  e-mail: henrykatantczak [dot] org (henryk[at]antczak[dot]org )- renowacja zabytkowych grobów na cmentarzach mławskich, opieka nad miejscami pamięci narodowej, organizacja spotkań tematycznych, prelekcji i sesji naukowych, działalność wydawnicza
 64. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława - pomoc Kombatantom w trudnych sytuacjach życiowych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla Kombatantów, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie
 65. Związek Harcerstwa Polskiego im. K.M. Sokalskiego, Komenda Hufca Mława, Stary Rynek 18, 06-500 Mława, hm. Dawid Żółtowski – komendant hufca, e-mail: dawid [dot] zoltowskiatzhp [dot] net [dot] pl (dawid[dot]zoltowski[at]zhp[dot]net[dot]pl )- misja to wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
 66. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Oddział w Mławie, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława, www.zhr.pl - współorganizacja uroczystości parafialnych, integracja dwóch mławskich środowisk harcerskich ZHP i ZHR, współpraca kadry z rodzicami
 67. Związek Sybiraków w Mławie, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława, organizacja kombatancka, kultywowanie pamięci, spotkania z młodzieżą w szkołach, uczestnictwo w świętach narodowych, patriotycznych
 68. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, Wiesław Kiwit - Prezes, e-mail: kiwitatinteria [dot] pl (kiwit[at]interia[dot]pl) - działalność kulturalna, prowadzenie sekcji twórczości artystycznej, współpraca z innymi organizacjami, wydawanie czasopism, biuletynów, raportów, działania w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego