„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A3” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A3”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 Obszar A3 obejmuje ulice:

Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (część).

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w ul. Wiśniowej oraz w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Poziomkowej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=995 m.

Planowany termin realizacji:

16.05.2017r. - 15.10.2017r.

Wykonawca:

„MARBUD” Marek Jaworski,

ul. Warszawska 46/2, 06-500 Mława.