„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 Obszar A5 obejmuje ulice:

Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki (część), Piłsudskiego i Graniczną.

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Ponadto, na obszarze znajdują się szkoły oraz zakłady usługowe.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w ul. Szwejkowskiego, w istniejący kolektor sanitarny w ul. Granicznej oraz w istniejący kolektor sanitarny w rejonie Al. Piłsudskiego.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=2514 m oraz rurociągu tłocznego ok. L=7,5m.

Planowany termin realizacji:

19.04.2017 - 18.01.2018r.

Wykonawca:

Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c.,

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława,

Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława.