„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 Obszar A6 obejmuje ulice:

Brukową, Kościelną, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część), Bracką i Graniczną. 

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Na obszarze zlokalizowane są ponadto: kościół, szkoła oraz zakłady usługowe.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Krajewskiego, włączenie w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej i al. Piłsudskiego, włączenie do istniejącego kanału w ul. Granicznej oraz włączenie do istniejącej studzienki przy skrzyżowaniu ul. Granicznej oraz ul. Krajewskiego.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=3755 m oraz rurociągu tłocznego ok. L=56 m.

Planowany termin realizacji:

01.02.2018r. - 30.09.2018r.

Wykonawca:

Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę,Wiesław Kuczalski,

ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława.