Burmistrz Miasta Mława w zarządzie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława w zarządzie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Urszula Adamczyk / 26 września 2022

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Celem nowego gremium jest wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu.

Radę tworzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego. Przewodniczącym został Krzysztof Kamiński prezes zarządu Alnea Sp. z o.o., wiceprzewodniczącym Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, a sekretarzem Ewa Jabłońska reprezentująca Urząd Gminy i Miasta w Żurominie.

– To duże wyróżnienie dla mnie – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski. – Rada to grono osób doświadczonych i zainteresowanych rozwojem województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jestem przekonany, że wniesie bardzo dużo dobrego jako ciało doradcze zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jako członkowie będziemy robili wszystko, żeby poprawić komunikację miedzy przedsiębiorcami a zarządem stref. Mam nadzieję, że to będzie korzystnie wpływało na rozwój naszych regionów.

Rada może także przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

W skład rady również weszli:

 • Agnieszka Kalisz, Michna Food sp. z o.o. sp. k. Zakład Produkcyjny w Nidzicy
 • Bartosz Stentoft, Heinz-Glas Działdowo sp. z o.o.
 • Łukasz Morawski, Cedrob S.A.
 • Marcin Berkowski, Stolarnia Mazurska
 • Paulina Puza-Oleszczuk, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Janina Ewa Orzełowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Rafał Laskowski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wiesław Kołodziejski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 • Maria Borzym, Gmina Olsztyn
 • Artur Wilczek, Starostwo Powiatowe w Ostródzie
 • Sławomir Hatalski, Gmina Olecko
 • Jakub Kaska, Urząd Miasta Iława
IP, KSM