Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku w Programie Grantowym na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „RAZEM DLA ŚRODOWISKA" | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku w Programie Grantowym na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „RAZEM DLA ŚRODOWISKA"

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 października 2017

Masz ciekawy pomysł jak zaktywizować osoby z niepełnosprawnością? Zorganizuj im warsztaty, szkolenie, może zajęcia sportowe, wycieczkę krajoznawczą, czy wyjazd do teatru. Masz pomysł jak pomóc osobom z niepełnosprawnością i podnieść ich kwalifikacje, żeby łatwiej mogły znaleźć pracę? Ten konkurs grantowy jest właśnie dla Ciebie.

Burmistrz Miasta Mława oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie zapraszają do składania wniosków w Programie Grantowym na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „RAZEM DLA ŚRODOWISKA".

Oferentem może być każda dorosła osoba, która ma pomysł i chęci, aby zrealizować działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom, które chciałyby realizować projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne itp. na rzecz osób z niepełnosprawnością. W wyniku przeprowadzonej 4 października konferencji „Razem dla środowiska", organizowanej przez Samorząd Miasta Mława i firmę SUEZ Sp. z o.o., powstał pomysł podjęcia działań mających służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz zwiększenia jej uczestnictwa w środowisku lokalnym. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz oferowanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia to nie jedyne formy wsparcia, dlatego liczymy na innowacyjne projekty służące integracji, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianiu pozytywnych postaw społecznych pokazujących potencjał i kreatywność docelowej grupy beneficjentów.

DATY, TERMINY:

Czekamy na Państwa zgłoszenia od 27 października do 10 listopada 2017 roku.

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 17 listopada 2017 r. i zakończyć nie później niż dnia 31 marca 2018 r.

Lista Projektów i Oferentów zakwalifikowanych do Programu udostępniona zostanie do dnia 17 listopada 2017 roku.

Sprawozdanie z przeprowadzenia Projektu i rozliczenie z otrzymanych Grantów powinno zostać złożone do 16 kwietnia 2018 r.

W ramach Programu całkowita pula środków na realizację Projektów wynosić będzie 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Możemy zrobić, coś więcej niż tylko pomóc. Możemy zmienić myślenie o niepełnosprawności i pokazać, że ograniczenia można pokonywać przez dialog i zrozumienie drugiej strony. Przyłącz się do programu i zostań autorem najlepszego projektu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

W załączeniu regulamin Programu Grantowego „Razem dla środowiska", formularz oferty, formularz sprawozdania.

W przypadku pytań dotyczących regulaminu, formularza oferty prosimy o kontakt z p. Beatą Rudzińską, Miejski Dom Kultury w Mławie, tel. 236543585, e-mail: b [dot] rudzinskaatmdkmlawa [dot] com (b[dot]rudzinska[at]mdkmlawa[dot]com), bądź z p. Agnieszką Puzio Dębską, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl)