Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Edukujemy, jak chronić powietrze i oszczędzać energię

Krzysztof Napierski / 18 maja 2022

Miasto Mława pozyskało 50 000 dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację akcji edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Mława dla czystego powietrza 2022”. Złożony przez miasto wniosek był jednym z dwóch pozytywnie ocenionych w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

W ramach zadania jest przewidziany cykl spotkań skierowanych do mieszkańców Mławy, dotyczących dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii. Zostaną one zorganizowane w ramach działań prospołecznych oraz podczas imprez miejskich – np. Dni Mławy – i innych wydarzeń miejskich. W trakcie spotkań będą poruszane tematy z zakresów: dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii, obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania (m.in. uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza), sposobów ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych (np. pokazy efektywnego palenia w piecu), negatywnego wpływu transportu indywidualnego – zwłaszcza pojazdów wysokoemisyjnych – na jakość powietrza i zdrowie ludzi, możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi na źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, upowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problematyki ochrony powietrza.

Oprócz akcji edukacyjno-informacyjnych podczas wydarzeń miejskich, będzie prowadzona kampania informacyjna w mediach lokalnych. Na potrzeby akcji zostaną także przygotowane ulotki, plakaty i broszury o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Miastu Mława na realizację zadania 50 000 zł w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Z tego samego programu otrzymaliśmy także 40 000 zł na zwiększenie potencjału inwestycyjnego Miasta Mława w zakresie ograniczenia niskiej emisji. O tym ostatnim działaniu napiszemy na naszej stronie wkrótce.

WI, KSM

fot.: PxHere