Energooszczędne żarówki = dwukrotnie mniejszy pobór prądu | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Energooszczędne żarówki = dwukrotnie mniejszy pobór prądu

Krzysztof Napierski / 23 września 2022

Zakończyliśmy wymianę oświetlenia w parku miejskim. Funkcjonujących tam wcześniej 110 żarówek sodowych zostało zastąpionych nowymi, energooszczędnymi typu LED. Sześć z nich – te, które oświetlają skatepark – ma większą moc.

Zgodnie z dokonanymi przez nas analizami zużycia energii elektrycznej w analogicznych okresach w różnych latach, po dokonanej wymianie pobór energii przez lampy w parku zmniejszy się dwukrotnie, co w znaczący sposób przełoży się na mniejsze rachunki dla miasta. Prace związane z wymianą lamp zostały ukończone 20 września 2022 r. Życzymy przyjemnych spacerów mławskim parkiem!

KN / KSM