Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Gdzie składać wnioski o wypłatę dodatku na źródła ciepła

Krzysztof Napierski / 22 września 2022

Od 21 września 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są przyjmowane w budynku przy ul. Padlewskiego 13, w pokoju nr 6 (budynek Straży Miejskiej w Mławie, wejście od strony rzeki Seracz). Drogą elektroniczną wnioski z klauzulą informacyjna RODO są przyjmowane wyłącznie przez e-PUAP na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Źródłem ciepła, o którym mowa powyżej, może być: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy.

Formularze wniosku i klauzuli RODO są dostępne TUTAJ.

MOPS w Mławie

fot.: Wikimedia