Gmina Fair Play | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Gmina Fair Play

Agnieszka Puzio-Dębska / 23 lutego 2012

Mława promuje przejrzyste relacje z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, ceni sobie dobrą współpracę z biznesem i jest przy tym przyjazna dla inwestorów. Dba o wypracowanie odpowiednich standardów obsługi partnerów biznesowych poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, przestrzega zasad rzetelności i uczciwości.

Mława – Gmina Fair Play 2008

Głównym celem Ogólnopolskiego Konkuru „Gmina Fair Play" jest  wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.
Miasto Mława po raz drugi uczestniczyło w konkursie „Gmina Fair Play" i po raz drugi otrzymało Tytuł i Certyfikat „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Certyfikat odebrał Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski podczas uroczystej gali, która odbyła sie w dniu 3 października 2008 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury Nauki w Warszawie.
Jest to prestiżowe wyróżnienie zwiększające zainteresowanie inwestorów gminą. Tytuł „Gmina Fair Play" stanowi dla Miasta wizytówkę potwierdzającą jakość świadczonych usług i współpracę pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami i mieszkańcami, jest jedną ze skuteczniejszych form budowania wizerunku naszego Miasta. Certyfikat jest dla inwestorów gwarancją sprawnej i przyjaznej kadry, kompetencji i przyjaznej atmosfery dla rozwoju inwestycji. Uzyskany tytuł zobowiązuje do ciągłego doskonalenia się i nabywania nowych umiejętności pozwalających sprostać oczekiwaniom zarówno inwestorów zewnętrznych jaki i mieszkańców. Logo "Gmina Fair Play" to znak jakości, dający pewność potencjalnym inwestorom, że samorząd, który go uzyskał jest solidnym i rzetelnym partnerem.
Konkurs ten to także ogromne wyzwanie. Udział w nim to nie tylko ocena Miasta pod względem jego atrakcyjności i otwarcia na inwestorów, ale także możliwość porównania własnej działalności w tym zakresie z dokonaniami gmin i miast z całej Polski, uczestniczących w konkursie.
Konkurs „Gmina Fair Play" to także szeroka promocja Miasta, możliwość zaprezentowania własnych dokonań i planów oraz mobilizacja do przeprowadzenia przez samorząd samooceny swoich działań.
Uzyskanie tytułu "Gmina Fair Play" jest potwierdzeniem, iż podejmowane przez Władze działania służą rozwojowi naszego miasta i wpływają na pozytywne postrzeganie go przez innych.

 

Kapituła Konkursu „Gmina Fair Play" przyznała Mławie tytuł

„Gmina Fair Play 2007"

W dniu 5 października 2007r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury odbyła się uroczysta gala VI edycji konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji", na której Burmistrz Miasta Mławy Sławomir Kowalewski odebrał certyfikat. W ocenie Kapituły Konkursu Mława została uznana za wzorcową jednostkę samorządu terytorialnego, która

aktywnie podejmuje działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do miasta, dąży do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzymuje podjęte zobowiązania, stale polepsza infrastrukturę gminną, promuje pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest praworządna, prowadzi konsultacje z mieszkańcami oraz dba o zaspokojenie ich potrzeb, współpracuje z lokalnym biznesem.

Uzyskany tytuł z całą pewnością przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Mławy jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i będzie pomocny w przyciąganiu nowych inwestorów.

Gminy Fair Play rozpoznawane są m.in. dzięki odpowiednim oznaczeniom, dlatego przy witaczach na drogach wjazdowych do Mławy umieszczone zostały tablice informacyjne "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji".

Wydział Rozwoju