Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zakwalifikowany do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego [w załączeniu dokument GPRMM] | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zakwalifikowany do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego [w załączeniu dokument GPRMM]

Lidia Gniadek / 18 lipca 2017

Uchwalony na czerwcowej sesji Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 po zmianach, pozytywnie przeszedł proces oceny przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który jest Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

 

Na proces weryfikacji złożyła się ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami. Nasz program spełnia wszystkie kryteria i wymogi przewidziane w Regulaminie wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Umieszczenie programu w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego daje podstawę do ubiegania się o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji ze środków RPO WM.

Poniżej można zapoznać się z treścią Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.