Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Grunty pod inwestycje, Mława ul. Działdowska

Przemysław Więckiewicz / 27 lutego 2012

 

Obiekt:
Grunty pod inwestycje
Lokalizacja:
Mława ul. Działdowska
Forma własności:
Własność gminy Miasto Mława
Powierzchnia:
2,4498 ha w tym: kompleks III - 0,9624 ha; kompleks IV - 1,0517 ha; kompleks V - 0,4357 ha
Obecne użytkowanie terenu:
Grunty rolne
Istniejąca zabudowa:
Brak
Otoczenie, sąsiedztwo:
Teren położony w dzielnicy przemysłowej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w najbliższej okolicy znajdują się zakłady produkcyjne (m.in. LG Electronics Mława Sp. z o.o. i firmy kooperujące)
Uzbrojenie terenu:
Energia elekrycznaw bezpośrednim sąsiedztwie; pozostałe media w odległości ok.120 m od nieruchomości
Atrakcyjność lokalizacyjna:
Bardzo dobra lokalizacja w dzielnicy przemysłowej przy nowo wybudowanej drodze wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej, ok. 6 km od centrum miasta, dogodne powiązania komunikacyjne
Sposób zagospodarowania:
Zabudowa produkcyjna i usługowa nieuciążliwa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Mławy o warunkach zabudowy
Wymagania urbanistyczne:
Wysokość elewacji frontowej do 10m, min. 10%działki niezabudowane i bilogicznie czynne
Środowisko naturalne:
Bez szczególnych ograniczeń
Proponowana cena:
Ustalona w drodze przetargu
Forma zbycia praw:
sprzedaż, najem lub inna forma do uzgodnienia