Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Grunty pod inwestycje przy ul. Przemysłowej

Przemysław Więckiewicz / 27 lutego 2012

 

Obiekt:
Teren niezabudowany
Lokalizacja:
Mława, przy ul. Przemysłowej
Forma własności:
Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia:
0,628 ha
Obecne użytkowanie terenu:
Zurbanizowane tereny niezabudowane
Istniejąca zabudowa:
Brak
Otoczenie, sąsiedztwo:
Zurbanizowane tereny niezabudowane- na południe od nieruchomości; zabudowa jednorodzinna w północno-wschodnim sąsiedztwie nieruchomości. W bliskim otoczeniu PKS i tereny pozakładowe.
Uzbrojenie terenu:
Kanalizacja sanitarna w odległości 150m od działki, pozostałe media w odległości 250 m.
Atrakcyjność lokalizacyjna:
Bardzo dobra lokalizacja. Nieruchomość położona ok. 2,5km od Centrum miasta, dogodne powiązania komunikacyjne, transportowe.
Sposób zagospodarowania:
Obszary o wiodącej funkcji usługowej/tereny dróg i parkingów.
Wymagania urbanistyczne:
Bez szczególnych ograniczeń.
Środowisko naturalne:
Bez szczególnych ograniczeń.
Proponowana cena:
Ustalona w drodze przetargu.
Forma zbycia praw:
Przetarg.