Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2023 r.

Elżbieta Zembrzuska / 22 grudnia 2022

AKTUALIZACJA: od 1 czerwca 2023 r. zmieniony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych (do pobrania poniżej). Zmianę podjęto w związku ze zwiększonymi ilościami odpadów w celu lepszej organizacji ich odbiorów.

Od 1 stycznia 2023 r. gmina będzie odbierać odpady komunalne  WYŁĄCZNIE  z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmienia się także organizacja odbiorów odpadów, poszczególne frakcje odpadów w większości NIE BĘDĄ odbierane tego samego dnia, zmienia się częstotliwość odbioru niektórych frakcji - będą one w okresie zimowym odbierane rzadziej, niż dotychczas. Odbiór odpadów może odbywać się na 2 zmiany, tj. odbiór z nieruchomości może nastąpić w terminie wyznaczonym w harmonogramie pomiędzy godzinami 6.00 a 22.00.

Przybyła nam nowa frakcja do segregowania - POPIÓŁ zbieramy do oddzielnego pojemnika, nie wrzucamy gorącego popiołu do pojemnika i nie zalewamy popiołu wodą!

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów i udostępnianie odpadów komunalnych do odbioru zgodnie z terminami wskazanymi w tych harmonogramach.