Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych - I półrocze 2023 r.

Elżbieta Zembrzuska / 22 grudnia 2022

Najbliższa zbiórka mobilna mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości odbędzie się w marcu 2023 roku. Na kolejną trzeba poczekać do września. Poza tymi terminami odpady te można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców miasta uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami  w Mławie pod adresem ul. Płocka 102 (PSZOK czynny: poniedziałek, środa, piątek, sobota - nr telefonu kontaktowego 504 232 251).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeżeli żaden z jego rozmiarów nie przekracza 50 cm (!), można też wrzucić do jednego z czerwonych pojemników rozstawionych  w 6 lokalizacjach w mieście. Prosimy nie zostawiać w pobliżu tych pojemników sprzętów, które nie zmieściły się do pojemnika. Wszyscy dbajmy o porządek w naszym mieście.

Uwaga! w ramach zbiórki mobilnej zostanie odebrany tylko kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny!