Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława IV kadencji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława IV kadencji

Agnieszka Puzio-Dębska / 25 czerwca 2015

W czwartek, 25 czerwca miała miejsce inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława IV kadencji. Podczas pierwszej sesji radni mieli możliwość zapoznania się z sobą. Został wybrany nowy Zarząd, który będzie sprawował swoje funkcje przed dwa lata.

Na sesji obecni byli i życzenia nowym radnym złożyli: Mariusz Szczechowicz, Sekretarz Miasta Mława, opiekun rady – Radny Miasta Mława, Waldemar Łaszczych oraz opiekun rady ze strony Urzędu – Katarzyna Kulesza.

W składzie Zarządu Młodzieżowej Rady Miasta Mława IV kadencji znaleźli się:

Aleksandra Piłkowska – Przewodnicząca

Konrad Jankowski oraz Krzysztof Wieteska – Wiceprzewodniczący

Adrian Kordalski – Sekretarz

Weronika Bosak-Bosiewicz – Skarbnik


Radni Młodzieżowej Rady Miasta Mławy IV kadencji to:

Gimnazjum Nr 1

 • Maria Bońkowska
 • Magdalena Szemplińska
 • Filip Świderski

Gimnazjum Nr 2

 • Małgorzata Dzięgielewska
 • Dagmara Pawłowska
 • Laura Miecznikowska

Gimnazjum Katolickie

 • Michał Baran

Gimnazjum Wyspianum

 • Agata Kucińska

I Liceum Ogólnokształcące

 • Klaudia Kwiatkowska
 • Krzysztof Wieteska
 • Aleksandra Piłkowska

Liceum Katolickie

 • Sylwia Lewicka

Zespół Szkół Nr 1

 • Dominika Podsiadłowska
 • Kamil Grabowski

Zespół Szkół Nr 2

 • Weronika Bosak Bosiewicz
 • Klaudia Balcerzak

Zespół Szkół Nr 3

 • Adrian Kordalski
 • Patrycja Ordyszewska

Zespół Szkół Nr 4

 • Olga Bartkowska
 • Dominik Kołomański

Akademickie Centrum Kształcenia przy PWSZ

 • Konrad Jankowski

U progu kadencji życzymy młodym radnym wielu cennych inicjatyw w zakresie wspierania aktywności młodych ludzi w mieście oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.