Informacja o realizacji przedsięwzięć z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja o realizacji przedsięwzięć z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Grzegorz Malon / 28 kwietnia 2023

Miasto Mława – stan na 31.03.2023

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 401 wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 191

Sumaryczna kwota wypłaconych  dotacji – 3 462 694,86 zł.