Informacja w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2012 r | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2012 r

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 kwietnia 2012