Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”

Przemysław Więckiewicz / 21 października 2016

Informacje o ogłoszonych konsultacjach były zamieszczone na stronie internetowej Miasta Mława oraz podane za pośrednictwem Rzecznika Prasowego przekazane lokalnym mediom.

Konsultacje społeczne miały następującą formę:

  1. pisemną w postaci:

1)    zbierania uwag w postaci papierowej złożonych bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub przesłanych na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2)    zbierania uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres wratmlawa [dot] pl (wr[at]mlawa[dot]pl)

      2. zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława. Uwagi można zgłaszać ustnie w Wydziale Rozwoju i Inwestycji ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszone zostały 4 wnioski z uwagami przez
4 podmioty.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zamieszczony w formacie pdf znajduje się poniżej.