Informacja z udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2012 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2012 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 29 lutego 2012

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r., Zarządzeniem
Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 lutego zostały przyznane następujące dotacje na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2012 roku:

Informacja z udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2012 roku


 

1. Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława, zadanie - Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna, rozgrywanie spotkań na poziomie IV Ligi Mazowieckiej i Drużyny MKS "Mławianka" Mława,

Kwota: 46.000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych)

2.  Klub Sportowy Zawkrze Mława, zadanie - Szkolenie młodzieży w sekcji piłki siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych II liga Piłki Siatkowej PZPS i IV Mazowieckiej Ligi Pili Siatkowej Mężczyzn oraz organizacja i udział w zgrupowaniu sportowym przygotowującym do rozgrywek ligowych

Kwota: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

3. Mławskie Centrum Tańca, zadanie - Zakup i montaż luster w małej Sali sportowej SP 7, zakup dresów reprezentacyjnych dla kadry klubu

Kwota: 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)

4.  Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber", zadanie - Otwarcie Klubu Strzelectwa Sportowego dla niezrzeszonych w Klubie mieszkańców miasta i powiatu poprzez zorganizowanie dni otwartych i zawodów w strzelectwie sportowym

Kwota: 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

5. Mazowieckie Stowarzyszenie Aikido, zadanie - Rozwój sportu na terenie Miasta Mława

Kwota: 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)

 

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z poźn. zm.),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

4. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.