Informator o podmiotach realizujących w powiecie mławskim zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informator o podmiotach realizujących w powiecie mławskim zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 maja 2024

Na prośbę Starostwa Powiatowego przekazujemy mieszkańcom Mławy informator zawierający wykaz podmiotów, które realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym programy oddziaływań  dla sprawców przemocy domowej, tj. korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno -terapeutyczny. 

Wykaz przygotowany został przygotowany zgodnie z działaniem 3.1.1 i 3.1.2. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024- 2030 przyjętego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. tj. ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc domową. Informator zawierających aktualne bazy teleadresowe z danego powiatu przesłany został z prośbą o rozpowszechnienie właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/ miejskich Policji, komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom. 

Do pobrania