Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

IV posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Agnieszka Puzio-Dębska / 16 maja 2016

Zwołanie IV posiedzenia Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, które odbędzie się 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, Sala Ślubów Urzędu Miasta Mława.

 Mława, 16 maja 2016 r.

IV posiedzenie

Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji,

23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, Sala Ślubów Urzędu Miasta Mława

Porządek obrad:

 1. Otwarcie oraz przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława;
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczące Mławskiego Budżetu Obywatelskiego;
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu;
 5. Informacja na temat powstania Planu mobilności miejskiej;
 6. Informacja na temat opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
 7. Zapoznanie się z projektem Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Mława
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
 8. Zmiany legislacyjne w III sektorze – ustawa Prawo o stowarzyszeniach
 9. Plan imprez letnich w sezonie 2016
 10. Informacja z prac pomiędzy posiedzeniami Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podjęte uchwały
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Zakończenie posiedzenia

Agnieszka Puzio Dębska

Przewodnicząca Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pełnomocnik Burmistrza ds współpracy z organizacjami pozarządowymi