IX Mławskie Targi Pracy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

IX Mławskie Targi Pracy

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 kwietnia 2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz Burmistrz Miasta Mława serdecznie zaprasza do udziału w IX Mławskich Targi Pracy, które odbędą się 9 kwietnia 2019 r.  (wtorek) w Mławskiej Hali Sportowej, ul. Piłsudskiego 33a, od godz. 10.00.

Targi Pracy to bardzo dobra forma umożliwiająca kontakt osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, a pracodawcom służąca jako wsparcie prowadzonej rekrutacji w przedsiębiorstwach.

Urząd Miasta Mława włącza się w organizację IX Mławskich  Targów  Pracy  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomania na 2019 r. poprzez  promocję działań niwelujących czynniki ryzyka wystąpienia uzależnień t.j brak zatrudnienia i zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Targi umożliwiają także budowanie rozpoznawalności marki i pozytywnego wizerunku firm.

Mławskie Targi Pracy to niewątpliwie największa tego typu impreza organizowana w subregionie. W zeszłym roku organizatorzy osiągnęli rekordową liczbę 92 wystawców i instytucji oferujących ponad 750 wolnych miejsc pracy. W tym roku spodziewana jest podobna ilość wystawców oraz około 1000 osób, którzy odwiedzą targi w poszukiwaniu pracy. Wszyscy zainteresowani mają  możliwość aplikowania na stanowiska pracy, między innymi z branż: elektronicznej, spożywczej, obuwniczej, budowlanej, kosmetycznej, doradztwa finansowego i innych.

Ewentualnych wystawców prosimy o kontakt  z Powiatowym Urzędem Pracy - http://mlawa.praca.gov.pl/-/9170253-zapraszamy-do-udzialu-w-ix-mlawskich-targach-pracy

Plakat IX Mławskie Targi Pracy