Jak przyłączyć się do sieci? Krok po kroku wyjaśniamy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Jak przyłączyć się do sieci? Krok po kroku wyjaśniamy

Aneta Malinowska / 01 lutego 2022

W ramach inwestycji kanalizacja sanitarna wykonywana jest do granicy posesji. Po stronie właściciela posesji jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do budynku z ominięciem istniejącego zbiornika bezodpływowego, który należy trwale wyłączyć z użytkowania oraz wypompować z niego nagromadzone ścieki.

Przed przystąpieniem do podłączenia budynku do wybudowanej sieci należy skontaktować się
z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, tel. 23 654 60 70 w celu uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia.

Ogólne warunki wykonania przyłącza kanalizacyjnego:
•    wymagane są jednolite średnice i spadki rurociągu przyłączanego;
•    wymagana jest szczelność kanalizacji;
•    należy zamontować studzienki kontrolne na załamaniach sieci;
•    należy stosować rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej (pomarańczowe) o klasie min. SN4,
a na odcinkach zlokalizowanych pod wjazdami min. SN8;
•    montaż rur należy wykonać na podsypce i w obsypce piaskowej (bez kamieni);
•    optymalna średnica rurociągu to 160 mm.

Koszty tego zakresu prac (wykonanie przyłącza od granicy posesji do budynku) ponosi właściciel posesji. Wykonanie przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego. Pracownik „WOD-KAN” Sp. z o.o.
w Mławie uczestniczy w odbiorze technicznym wykonanego przyłącza, a pozytywny odbiór jest warunkiem zawarcia umowy na odbiór ścieków.

    Zachęcamy wszystkich mieszkańców,  których nieruchomości zlokalizowane są na obszarach objętych Projektem do podjęcia czynności i przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

    Mając na uwadze dobro i wygodę mieszkańców,  proces technicznego wykonania przyłącza oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń zostanie na każdym etapie w maksymalny sposób uproszczony.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej są dostępne
na stronie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie:

https://www.wod-kan-mlawa.com.pl/dla-klienta/przylaczenie-do-sieci-wod-kan/

https://www.wod-kan-mlawa.com.pl/aktualnosci/wiadomosci/skorzystaj-z-okazji-i-podlacz-nieruchomosc-do-kanalizacji-sanitarnej/