Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kilka słów o idei

Magdalena Grzywacz / 04 października 2016

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski czyni starania, aby na przedpolach Mławy, w Uniszkach Zawadzkich, gdzie rozegrała się jedna z największych bitew wojny obronnej 1939 r., stworzyć mauzoleum – Cmentarz Żołnierzy Armii Modlin.

Obszar, na którym miałby zostać stworzony Cmentarz Żołnierzy Armii Modlin jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. W marcu 2014 roku pierwszy wniosek z prośbą o przekazanie 34,14 ha stanowiących część nieruchomości nr 343/2, burmistrz Sławomir Kowalewski przesłał do Marka Błaszczaka, dyrektora warszawskiego oddziału ANR.   Od tamtej pory burmistrz zdobył poparcie dla tej idei wielu osób, m.in. kpt. Józefa Węgiel, prof. Ryszarda Juszkiewicza, bpa płockiego Piotra Libery, dr Beaty Michalec – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Podczas IX Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą (27 sierpnia 2016 r.) ideę poparł obecny na obchodach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski, zapewniając obecnych na briefingu dziennikarzy o wsparciu tego pomysłu przez MON.

Pierwsze trzy krzyże, zamówione i opłacone przez prywatne osoby, zostały ustawione na polu bitwy pod Mławą w Uniszkach Zawadzkich na czas rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Ich tło stanowił baner ilustrujący ideę stworzenia w tym miejscu Cmentarza Żołnierzy Armii Modlin.

Informacja o pomyśle burmistrza Sławomira Kowalewskiego zainspirowanego przez Wojciecha Zalewskiego i kręgi osób związanych z rekonstrukcjami historycznymi, została szeroko rozpropagowana przez media, które transmitowały, nagrywały i przekazywały materiały z IX Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Dzięki temu inicjatywa spotkała się z dobrym odbiorem i poparciem społecznym. Otrzymaliśmy sygnały z Wieliczki, Poznania, Warszawy, Bartoszyc, Olsztyna. Dzwonią i mailują do Urzędu Miasta Mława osoby, których krewni walczyli pod Mławą i są zainteresowane zakupem monolitycznych krzyży marmurowych, na których, zgodnie z założeniami, będą grawerowane nazwiska żołnierzy lub inskrypcja: „Znany tylko Bogu”.  Wszystkim bardzo dziękujemy.

MG/RP UMM