Kolejne drogi naprawione | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kolejne drogi naprawione

Krzysztof Napierski / 19 czerwca 2024

Miasto Mława sukcesywnie naprawia zniszczenia w wyeksploatowanych nawierzchniach miejskich ulic. W ostatnich dniach większych uzupełnień dokonano w ul. Granicznej oraz na odcinku drogi w granicach Osiedla Młodych między ulicami Szpitalną i Łojewskiego.

Zrealizowane prace niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenia komfortu przemieszczania się po wspomnianych ulicach. Wykonało je na zlecenie Burmistrza Miasta Mława Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

Naprawy ubytków w miejskich ulicach są dokonywane na bieżąco na podstawie zaobserwowanych przez pracowników spółki potrzeb oraz wpływających do niej zgłoszeń mieszkańców.

KN / WP