Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Komunikat w sprawie głosowania w trzeciej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego

Krzysztof Napierski / 29 sierpnia 2017

Do Urzędu Miasta Mława od mieszkańców napływają informacje, z których wynika, że przedstawiciele jednego z projektów rozpowszechniają formularze do głosowania w konsultacjach w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego z zaznaczonym projektem do głosowania, ograniczając w ten sposób prawo wyboru innego projektu.

Zgodnie z zasadami głosowania, określonymi w Zarządzeniu nr 52/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego - przez prawidłowo oddany głos, rozumie się indywidualny wybór jednego z projektów na liście poprzez postawienie znaku „X" w odpowiednim polu w kolumnie „wybieram". Ponadto w formularzu należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL i podać pozostałe wymagane dane.

Wypełniony w ten sposób formularz należy złożyć do urny do głosowania umieszczonej w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19 w Mławie, w godzinach pracy urzędu.

Formularz do głosowania można otrzymać w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Mława lub pobrać ze strony internetowej www.mlawa.pl – linki poniżej.

Prawo do głosowania mają mieszkańcy Miasta Mława, oddając jeden głos, na wyłącznie jeden projekt. Głosowanie na poszczególne projekty w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego zakończy się w dniu 15 września 2017 roku.

Janina Budzichowska

Zastępca Burmistrza Miasta Mława