Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konferencja, seminarium i wystawa

Krzysztof Napierski / 28 marca 2023

Konferencją popularno-naukową pt. „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864. Największy polski zryw niepodległościowy” w Auli im. Apoloniusza Strzeleckiego mławskiego oddziału Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie rozpoczęły się w poniedziałek 27 marca w naszym mieście uroczystości upamiętniające 160. rocznicę Powstania Styczniowego.

O powstaniu – jego genezie, przebiegu, dowódcach i bilansie – mówili podczas konferencji mgr Michał Nowakowski, dr Leszek Arent, dr Piotr Kaszubowski i dr Tomasz Sypniewski. Licznie zgromadzeni w auli słuchacze mieli także okazję obejrzeć krótki film o insurekcji udostępniony przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Tego samego dnia w sali wykładowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyło się seminarium historyczne dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie prowadzone przez doradcę metodycznego Michała Nowakowskiego.

Z kolei od 29 do 31 marca w mławskim oddziale Archiwum Państwowego w Warszawie będzie dostępna dla zwiedzających wystawa „Gloria Victis! W 160. rocznicę Powstania Styczniowego” przygotowana przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Podczas wernisażu 29 marca o godz. 13:00 krótką prelekcję wygłosi dr Bogumiła Umińska – kustosz wystawy pt. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Zawkrzeńskiej”, natomiast miłą niespodziankę wokalną będzie miał dla uczestników Michał Gogolewski – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie.

Organizatorami uroczystości upamiętniających 160. rocznicę Powstania Styczniowego są Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Mławie. Swoim patronatem objął je Burmistrz Miasta Mława. Przypomnijmy, że Rada Miasta Mława, uchwałą z 20 grudnia 2022 r., ustanowiła rok 2023 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym.

KN / KSM