Konkursy plastyczny i literacki na 140. rocznicę powstania mławskiej OSP | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konkursy plastyczny i literacki na 140. rocznicę powstania mławskiej OSP

Krzysztof Napierski / 14 maja 2021

W tym roku mija sto czterdzieści lat od powstania w Mławie Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z organizacją obchodów kolejnej rocznicy tego wydarzenia chcemy popularyzować wiedzę na temat pracy strażaków, którzy każdego dnia służą ojczyźnie i jej obywatelom. Na tę okoliczność Miejski Dom Kultury w Mławie ogłasza dwa konkursy, w których mogą wziąć udział przedszkolaki (wyłącznie konkurs plastyczny) oraz uczniowie mławskich szkół podstawowych i średnich.

Celem konkursów jest zainteresowanie już najmłodszych mieszkańców naszego miasta ochroną przeciwpożarową oraz przybliżenie im tradycji i historii działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Konkursy mają zachęcić nie tylko do poznania tajników pracy strażaka, ale również do kreatywności, tworzenia oraz rozwijania artystycznych zainteresowań.

Prace mogą dotyczyć takich tematów jak np.: udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych; zwalczanie klęsk żywiołowych, ekologicznych; ratownictwa technicznego, prowadzenia działań OSP na obszarach wodnych oraz historii pożarnictwa.

W konkursie literackim każdy autor może zgłosić jeden utwór napisany prozą lub wierszem, a w konkursie plastycznym jedną pracę mającą formę przestrzenną lub płaską. Do konkursów będą zakwalifikowane tylko teksty, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane oraz prace plastyczne wykonane samodzielnie.

Prace zarówno na konkurs literacki, jak i plastyczny można składać do 30 czerwca 2021 r. w recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie lub przesyłać na adres Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława z dopiskiem „Konkurs plastyczny związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie” lub „Konkurs literacki związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie”.

Konkursy organizowane są pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w październiku i opublikowane na stronie organizatora www.mdkmlawa.com oraz facebookowym fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w Mławie i stronie www.mlawa.pl.

O terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulaminy i karty zgłoszenia na stronie https://bit.ly/3f913KE.

BR/MDK