Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mława dla klimatu i czystego powietrza. Prawie 200 000 zł dofinansowań

Krzysztof Napierski / 13 maja 2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Miastu Mława niemal 200 000 zł na działania mające na celu ochronę klimatu: dostawę i montaż solarno-wiatrowych punktów świetlnych, zwiększenie potencjału inwestycyjnego w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz akcje edukacyjno-informacyjne.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 pozytywnie został oceniony złożony przez Miasto Mława wniosek dotyczący dostawy i montażu 14 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicach Bronisława Malinowskiego (11 punktów świetlnych) i Jana Kochanowskiego (3 punkty świetlne). Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał miastu na ten cel 97 016 zł dofinansowania.

W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” pozytywnie zostały ocenione dwa złożone przez Miasto Mława wnioski. Na zwiększenie potencjału inwestycyjnego Miasta Mława w zakresie ograniczenia niskiej emisji przyznano nam 40 000 zł, a na akcje edukacyjno-informacyjne „Mława dla czystego powietrza 2022” – 50 000 zł.

O każdym z wymienionych działań napiszemy na naszej stronie już wkrótce. Są to kolejne z inicjatyw podejmowanych przez Miasto Mława i burmistrza Sławomira Kowalewskiego na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego. Przypomnijmy, że od 2017 r. udzielamy mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na ekologiczne, od 2021 r. z okazji Światowego Dnia Ziemi rozdajemy mieszkańcom sadzonki drzew, co roku natomiast na terenie miasta wykonujemy nowe nasadzenia zieleni. Razem dbamy o zdrowy klimat!

KN / KSM

fot.: Pixabay