Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mława stawia na zrównoważony rozwój. Powstanie Plan mobilności miejskiej

Magdalena Grzywacz / 05 maja 2016

Miasto Mława przystąpiło do opracowania „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został podmiot – firma Blue Ocean Business Consulting z Warszawy, która na nasze zlecenie zbierze dane i przeprowadzi ich analizę.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej każde miasto w Europie powinno w najbliższych latach przygotować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Opracowanie i wdrożenie dokumentu ma na celu m.in. zwiększenie atrakcyjności całego systemu transportu zbiorowego, poprawę bezpieczeństwa, redukcję zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój infrastruktury rowerowej.

Co ważne, plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Mławy opierać się będzie na długoterminowej wizji i przejrzystym planie wdrożenia zidentyfikowanych działań. Jednocześnie plan zakłada istotny udział strony społecznej na etapie opracowywania dokumentu. W ramach prac projektowych firma Blue Ocean wykona badania ankietowe zachowań i preferencji komunikacyjnych wśród mieszkańców miasta. Dodatkowo każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wniesienia własnych uwag i postulatów do przygotowywanej koncepcji.

- Stworzenie dokumentu pozwoli w bardziej skuteczny sposób kształtować i realizować politykę zrównoważonego transportu miejskiego. Chcemy aby wszystkie jego elementy uzupełniały się  i był zgodne z preferencjami mieszkańców – mówi Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława.

Zasadniczą zmianą w kontekście planu mobilności jest odmieniony proces planowania, aniżeli ma to miejsce w „tradycyjnym” modelu. Do tej pory w dokumentach strategicznych koncentrowano się na rozwoju transportu kolejowego bądź autobusowego. Plany mobilności wychodzi poza te ramy, koncentrując się dodatkowo na rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów i pieszych.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Mławy powstanie do końca lipca bieżącego roku. Wcześniej mieszkańcy zaproszeni zostaną do udziału w badaniach ankietowych oraz wezmą udział w konsultacjach społecznych.

- Proszę mieszkańców o życzliwość i otwartość w kontaktach z ankieterami firmy Blue Ocean Business Consulting. Chcemy, aby dokument, który powstanie był rzetelnym materiałem, na którym oprzemy nasze kolejne działania – apeluje Sławomir Kowalewski.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM