Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławski Budżet Obywatelski: trwa weryfikacja wniosków

Magdalena Grzywacz / 21 września 2015

Każdy z 13 wniosków, które w związku z tworzeniem Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły do ratusza, wymaga korekty. Od piątku 18 września br. pracownicy ratusza analizujący propozycje mieszkańców zapraszają wnioskodawców na spotkania.

 – Prosimy o uszczegółowienie wniosków, uzasadnienie obliczonych kosztów lub, na przykład, przedstawienie bardziej szczegółowej analizy kosztów utrzymania wnioskowanego obiektu – mówi Janina Budzichowska, Zastępca Burmistrza Miasta Mława, przewodnicząca komisji weryfikującej wnioski. - Niektóre z propozycji mieszkańców miałyby powstać na gruntach, które nie należą do miasta. Ponieważ nie jest to możliwe, w takich przypadkach prosimy mieszkańców o zmianę lokalizacji obiektu, o który wnioskują.

Wnioskodawcy mogą korygować swoje wnioski do 25 września br. Po tym terminie pracownicy ratusza przygotują listę wniosków, które spełniają kryteria i przedstawią ją Burmistrzowi Miasta Mława. Lista zostanie opublikowana na stronie miasta i od 6 października br. będziemy mogli oddawać głosy. Każdy mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze do Radny Miasta Mława ma jeden głos i może oddać go na jeden projekt zaproponowany w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wypełnione formularze do głosowania będzie można wrzucać do urny ustawionej na parterze ratusza lub przesyłać w formie skanu na adres: mobatmlawa [dot] pl

Do 31 października powinniśmy poznać nazwy projektów, które zostaną zrealizowane w 2016 roku w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM