Można się podłączać do sieci w Płońskiej, Szreńskiej i Podmiejskiej | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Można się podłączać do sieci w Płońskiej, Szreńskiej i Podmiejskiej

Krzysztof Napierski / 08 lipca 2022

Można już podłączać posesje do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Płońskiej, Szreńskiej oraz Podmiejskiej. Szczegółowych informacji na ten temat udziela dział techniczny Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie pod nrami tel. 23 654 60 73 i 23 654 60 74.

Przypominamy, że podłączając się do sieci, zyskujemy finansowo:

  • Korzystanie ze kanalizacji sanitarnej jest tańsze od obsługi szamba – właściciel nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej płaci trzykrotnie mniejsze rachunki za odprowadzanie ścieków! Koszt odprowadzenia 1m3 ścieków do kanalizacji wynosi ok. 6 zł, koszt wywozu 1m3 ścieków z szamba to co najmniej 20 zł!
  • Więcej firm będzie chciało zakładać swoje firmy i budować w Mławie fabryki, zakłady pracy. Wzrośnie konkurencyjność gospodarcza miasta, będą praca i dobry rynek zbytu.

Zyska także środowisko:

  • Ograniczamy przedostawanie się ścieków do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.
  • Trwałe wyeliminujemy „dzikie” przyłącza do kanalizacji deszczowej, co wpłynie na poprawę gospodarki ściekowej.
  • Z osiągniętego przez nas efektu ekologicznego będą korzystać kolejne pokolenia.

WOD-KAN, WI, KSMLogotypy - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mlawa