Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Naukowcy o bezpieczeństwie i logistyce

Krzysztof Napierski / 10 maja 2022

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym były tematem zorganizowanej we wtorek 10 maja 2022 r. w auli mławskiego Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie konferencji naukowej.

Uczestników konferencji powitali Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr Rafał Panfil, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych dr Renata Dzik, patronujący wydarzeniu Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Członek Zarządu PKP SA – również patrona wydarzenia – dr Rafał Zgorzelski. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dr inż. Grzegorz Koc.

– Konferencja na pewno przyniesie wiele bardzo ciekawych i cennych inspiracji do tego, żeby zgłębić swoją wiedzę, zdobyć doświadczenie i nawiązać kontakty, co jest bardzo ważne. Drodzy słuchacze, macie ogromną szansę na rozwój – korzystajcie z tego. Gratuluję organizatorom bardzo cennej inicjatywy i oby takich jak najwięcej – zwracał się do zgromadzonych w auli Sławomir Kowalewski.

Występujący później prelegenci z całej Polski skupiali się w swoich wystąpieniach wokół problematyki współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa i logistyki postrzeganych jako działalność na rzecz trwałego rozwoju w wymiarach lokalnym, regionalnym i globalnym. Nie zabrakło oczywiście takich współczesnych kontekstów prezentowanych zagadnień jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie.

Więcej zdjęć na profilu facebookowym M Miasto Mława.

KN / KSM