Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Odbiór odpadów z budynków jednorodzinnych na 2 zmiany.

Elżbieta Zembrzuska / 16 lutego 2023

Od 1 stycznia br. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się na nieco innych zasadach, niż to miało miejsce w latach poprzednich. Odbiory z budynków  jednorodzinnych co do zasady odbywają się na 2 zmiany, tzn. w godzinach od 600 do 2200. Poszczególne frakcje odpadów nie są zbierane do tej samej śmieciarki, bo segregacja odpadów obowiązuje także przy ich odbieraniu. Jedna śmieciarka może zbierać co najwyżej 2 frakcje odpadów, pod warunkiem, że jest to śmieciarka dwukomorowa, czyli przystosowana do takich działań. Zatem odpady przygotowane do odbioru  niejednocześnie znikają spod posesji, każda frakcja czeka na swoją kolej. Prosimy o wystawianie frakcji odpadów wskazanych w harmonogramie w terminie odbioru przed godziną 600. Apelujemy o  cierpliwość do końca dnia, wszystkie frakcje przewidziane do odbioru w wyznaczonych terminach będą odbierane w tych terminach. Reklamacje dotyczące usługi odbioru prosimy zgłaszać dopiero w dniu kolejnym, następującym po dniu odbioru (w ciągu 48 godzin od zdarzenia - telefonicznie, osobiście lub pisemnie).

W okresie zimowym tj. od początku listopada do końca marca frakcje: papier, szkło i bioodpady odbierane są jeden raz w miesiącu, popiół 2 razy w miesiącu, a odpady zmieszane i tworzywa sztuczne – co 2 tygodnie. Zatem nie wszystkie frakcje odpadów odbierane są jednocześnie, w tym samym dniu. Prosimy o śledzenie harmonogramów odbiorów i wystawianie tylko tych frakcji odpadów, których odbiór przewiduje w danym dniu harmonogram – inne nie zostaną odebrane. Zmiany te podjęte zostały przed przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla złagodzenia spodziewanego inflacyjnego wzrostu kosztów usługi i uniknięcia dalszego wzrostu opłat dla mieszkańców.