Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022

Agnieszka Puzio-Dębska / 27 czerwca 2022

OS.8141.15.2022.AD

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i dla Miasta Mława w 2022 roku, Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w ww. zakresie następujące dotacje:

1.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wakacje z Maxem
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Akademia Kompetencji Wychowawczych
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

3.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Krok ku samodzielności
Kwota dotacji: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)

4.    Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i  projektów
Kwota dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

5.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Mława dla Pływania” pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława
Kwota dotacji: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

6.    Klub Sportowy „Marlin” Mława
Zadanie: Obóz sportowy dla dzieci z klubu Sportowego „Marlin Mława”
Kwota dotacji: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

7.    Akademia Piłkarska „NAZAR”
Zadanie: Półkolonie z Klubem Sportowym Nazar
Kwota dotacji: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100)

8.    Akademia Piłkarska „NAZAR”
Zadanie: Organizacja spływu kajakowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz podopiecznych MOPS
Kwota dotacji: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100)

9.    Stowarzyszenie Joker Mława
Zadanie: Aktywne wakacje bez nałogów - obóz dla dzieci i młodzieży
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

10.    Stowarzyszenie Stawiam na Siebie
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i  projektów
Kwota dotacji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)

11.    Klub Sportowy Power Basket
Zadanie: Profilaktyka uzależnień poprzez sport - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - koszykówka, jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

12.    Akademia Sportów Wodnych Mława
Zadanie: Nauka żeglarstwa wraz z nauką pływania
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

13.     Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Promowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

14.    Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie imprez i projektów
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. postanawia nie udzielić dotacji na realizację następujących zadań publicznych:

1.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Mławskie Święto Biegania

2.    Mławska Grupa Strzelecka Piechur
Zadanie: Strzelectwo i patriotyzm jako profilaktyka przeciwko uzależnieniom

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.