Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 maja 2014

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r, następujących dotacji:

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca

Zadanie: Organizacja letniego obozu wypoczynkowo - szkoleniowego w Pięknej Górze

Kwota dotacji: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Stowarzyszenie Otwartych Serc

Zadanie: Łeba - nasze wymarzone wakacje

Kwota dotacji: 0 zł (słownie: zero zł)

Klub Pływacki Płetwal Mława

Zadanie: Obóz sportowy

Kwota dotacji: 2 160 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt zł)

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława

Zadanie: Stacjonarny obóz harcerski w stanicy harcerskiej Hufca ZHP Pionki w Kątach Rybackich

Kwota dotacji: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława

Zadanie: Harcerski weekend pod żaglami

Kwota dotacji: 840 zł (słownie: osiemset czterdzieści zł)

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Zadanie: Aktywnie spędzony czas przez wolontariuszy MOPS

Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Diecezja Płocka (Kuria Diecezji Płockiej), Sanktuarium Diecezjalne Św. Antoniego Padewskiego w Ratowie

Zadanie: Organizacja całodniowej wycieczki dla 50 osób dzieci i młodzieży, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie do Ratowa i Radzanowa połączonej
z piknikiem rycerskim na terenie zabytkowego sanktuarium w Ratowie

Kwota dotacji: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r.