Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 02 maja 2022

OS.8141.6.2022.AD

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i dla Miasta Mława w 2022 roku, Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w ww. zakresie następujące dotacje:

1.    Miejski Dom Kultury w Mławie
Zadanie: Z dala od używek i zagrożeń - program profilaktyczny wspierający bezpieczeństwo wśród dzieci, młodzieży, seniorów,
przyznana kwota dotacji: 19 982,00 zł

2.    Miejski Dom Kultury w Mławie
Zadanie: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2022 - impreza o charakterze profilaktycznym. Zapobiegamy alkoholizmowi,
przyznana kwota dotacji: 30 000,00 zł

3.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem"
Zadanie: Chcę być samodzielny,
przyznana kwota dotacji: 800,00 zł

4.    Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Droga" w Mławie
Zadanie: XXXI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY 2022,
przyznana kwota dotacji: 7 000,00 zł

5.    Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów,
przyznana kwota dotacji: 20 000,00 zł

6.    Mławskie Centrum Sportów Walki "MCSW"
Zadanie: Zdrowie w Twoich rękach,
przyznana kwota dotacji: 11 000,00 zł

7.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Żyję aktywnie i na sportowo,
przyznana kwota dotacji: 11 000,00 zł

8.    Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów,
przyznana kwota dotacji: 11 000,00 zł

9.    Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież w ramach uczestnictwa w zajęciach sportowych i sportowo - rekreacyjnych, profilaktyka i wsparcie psychologiczne jako czynniki chroniące przed problemami uzależnień,
przyznana kwota dotacji: 13 000,00 zł

10.    Klub Sportowy "Marlin" Mława
Zadanie: Żyj zdrowo i aktywnie,
przyznana kwota dotacji: 11 000,00 zł

11.    Stowarzyszenie JOKER Mława
Zadanie: Joker Mława Cup III edycja letnia - imprezy towarzyszące,
przyznana kwota dotacji: 5 200,00 zł

12.    Stowarzyszenie "Stawiam na siebie"
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów,
przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł

13.    Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Zadanie: Rodzinne zabawy z Teatrem Słuchaj Uchem i specjalnymi gośćmi,
przyznana kwota dotacji: 7 000,00 zł

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. Burmistrz Miasta Mława  postanawia nie udzielić dotacji na realizację następujących zadań publicznych:

1.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Biegi Mławskie
2.    Stowarzyszenie JOKER Mława
Joker Mława Camp - obóz survivalowy dla ojców z dzieckiem

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2022 r.