Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 27 kwietnia 2022

OS.524.5.2022.AD

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r. następującym oferentom:

1)    Miejski klub Sportowy Mławianka Mława    
Zadanie: Obóz dochodzeniowy sportowo - rekreacyjny    
Kwota dotacji: 3 250,00 zł

2)    Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Nazar"    
Półkolonie Klubu Sportowego Akademia Piłkarska "Nazar", lato lipiec/sierpień 2022
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

3)    Klub Pływacki Płetwal Mława    
Obóz pływacki    
Kwota dotacji: 3 250,00 zł

4)    Klub Sportowy "Zawkrze Mława"     
Obóz sportowo - rekreacyjny    
Kwota dotacji: 3 250,00 zł

5)    Klub Sportowy "Marlin Mława"    
Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z Klubu Sportowego "Marlin Mława"
Kwota dotacji: 3 250,00 zł

6)    Akademia Sportów Wodnych Mława    
Obóz żeglarski na Mazurach     
Kwota dotacji: 2 500,00 zł

7)    Stowarzyszenie Joker Mława    
Joker Mława Camp - obóz survivalowy dla ojców z dzieckiem     
Kwota dotacji: 2 500,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.